ΔΙΑΣΟΝΥΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ
Previous Next

Τι είναι το LIVINGAGRO;

Το έργο LIVINGAGRO στοχεύει να μοιραστεί καινοτομίες που σχετίζονται με τη αγροδασοπονομία με ενδιαφερόμενους φορείς που εργάζονται με ελιές και βοσκήσιμες δασικές εκτάσεις σε τέσσερις μεσογειακές χώρες: Ιταλία, Ελλάδα, Λίβανο και Ιορδανία. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους φορείς να αυξήσουν την κερδοφορία, τη βιωσιμότητα και τη βιοποικιλότητα ενόψει των περιορισμένων πόρων και των περιβαλλοντικών περιορισμών.

Τι είναι η ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ;

Η αγροδασοπονία είναι η πρακτική της σκόπιμης ενσωμάτωσης ξυλώδους βλάστησης (δέντρων ή θάμνων) με συστήματα καλλιεργειών ή/και ζώων. Η αγροδασοπονία μπορεί να σας προσφέρει πολύτιμα οφέλη.

Αυξημένο αγροτικό εισόδημα

Μειωμένα αγροτικά έξοδα

Αυξημένη βιοποικιλότητα

Βελτιωμένη διαχείριση των υδάτων

Αντιμετώπιση παρασίτων και ασθενειών της ελιάς

Περισσότερος άνθρακας που δεσμευμένος στο έδαφος

Μειωμένος κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους και πυρκαγιάς

Διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους

Ευημερία για τα Ζώα

Τι είναι τα ΔΙΑΣΟΝΥΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ του LIVINGAGRO;

Η LIVINGAGRO θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα των περιορισμένων πόρων και των περιβαλλοντικών περιορισμών χρησιμοποιώντας μια ανοιχτή προσέγγιση καινοτομίας, με δύο Ζωντανά Εργαστήρια: ένα αφιερωμένο στα «Πολυλειτουργικά Συστήματα Ελιάς» και άλλο ένα για τα «Βοσκοτόπια» που επιτρέπουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ καινοτόμων και ενδιαφερόμενων μερών. Μετά τη διεξαγωγή ερευνών και συζητήσεων για την ενημέρωση για τις ανάγκες των ενδιαφερομένων, η ομάδα του LIVINGAGRO παρουσιάζει τεχνολογικές εξελίξεις, πρακτικά αποτελέσματα έρευνας και άλλους τύπους καινοτομίας σε ενδιαφερόμενους που μπορούν να επωφεληθούν από αυτές τόσο από οικονομική όσο και από περιβαλλοντική άποψη.

Γιατί πρέπει να συμμετάσχετε στα ζωντανά εργαστήριά μας;

Τα Ζωντανά Εργαστήρια ξεπερνούν τα παραδοσιακά επιστημονικά εργαστήρια για να κάνουν τη διαφορά, μέσω της συνεργασίας στον τομέα. Όσοι ασχολούνται με τα πολυλειτουργικά συστήματα ελιάς (ελαιοκαλλιέργεια) και τις βοσκήσιμες εκτάσεις καλούνται να εισέλθουν στα διασυνοριακά μας Ζωντανά Εργαστήρια, με πρόσβαση σε αυτήν την πλατφόρμα, προκειμένου να εξερευνήσουν καινοτομίες στην αγροδασοπονία μέσω δωρεάν διαδικτυακών μαθημάτων, ενημερωτικών δελτίων, διαδικτυακών φόρουμ συζητήσεων, μαζί με μια πληθώρα από άλλες εκδηλώσεις και πηγές. πληροφοριών.

Πλεονεκτήματα

 • Να μάθετε νέους τρόπους για να αυξήσετε το αγροτικό σας εισόδημα

 • Να μάθετε πώς μπορείτε να μειώσετε τα αγροτικά έξοδα

 • Να ανακαλύψτε καινοτομίες που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των προϊόντων που παράγετε

 • Να αποκτήστε πρόσβαση σε δωρεάν ενότητες ηλεκτρονικής/διαδικτυακής μάθησης, και σε μαθήματα κατάρτισης

 • Να εξερευνήστε τον τρόπο με τον οποίο η αγροδασοπονία βοηθά τους αγρότες, τις φάρμες και τον πλανήτη

 • Να διερευνήσετε καταλόγους καινοτομιών και επιστημονικών πόρων

 • Να συνδεθείτε με καινοτόμους και ενδιαφερόμενους φορείς, διαδικτυακά ή πρόσωπο-με-πρόσωπο.

Αγροδασοπονία για

Πολυλειτουργικά Συστήματα Ελιάς

Η αγροδασοπονία στους ελαιώνες είναι η πρακτική της καλλιέργειας ανάμεσα σε ελαιόδεντρα ή η χρήση των ελαιώνων ως βοσκοτόπια, μετατρέποντας τους ελαιώνες σε πολυλειτουργικά συστήματα που μπορούν να αυξήσουν τα κέρδη των αγροτών, βοηθώντας παράλληλα τον πλανήτη.

Μάθετε περισσότερα
Αγροδασοπονία για

Βοσκοτόπια Δασικών Εκτάσεων

Τα βοσκοτόπια δασικών εκτάσεων είναι σημαντικά αγροδασοπονικά συστήματα στη Μεσόγειο που συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη διατήρηση των τοπικών μεσογειακών οικονομιών, προμηθεύοντας φυτικά και ζωικά προϊόντα

Μάθετε περισσότερα

ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

imagealt
The LIVINGAGRO project is looking for a subcontractor to deliver multiple services

The Mediterranean Agronomic Institute of Chania (CIHEAM-MAICh)Partner n. 4 of LIVINGAGRO project, is looking for a subcontractor for the following services:

•  Training on Innovative enterprise creation in Lebanon
Maximum budget: 42.500 € (including VAT)

•  Training on Innovative enterprise creation in Jordan
Maximum budget: 42.500 € (including VAT)

•  Precompetitive Analysis of 10 promising products and services LL1
Maximum budget: 24.205 € (including VAT)

•  Precompetitive Analysis of 10 promising products and services LL2
Maximum budget: 24.205 € (including VAT)

•  Platform of services for the Living Laboratory “Agroforestry for Multifunctional Olive System” LL1 and the Living Laboratory “Agroforestry for Grazed Woodlands” LL2
Maximum budget: 28.170,80 € (including VAT)

Deadline for applications by subcontractors: 07-03-2023

Application procedure: For further information concerning minimum requirements, procedural issues and selection method please refer to the public notice published on MAICh’s website (Greek).

imagealt
02Mar
AGROTHESSALY 2023
Αλληλεπίδραση

The Exhibition for Agriculture and Livestock, Agrothessaly, is a regional exhibition organization with pan-Hellenic scope, which originates from the strategic cooperation of TIF-HELEXPO and the Municipality of Larissa.

Its aim is to promote the products of Greek and global agro-livestock production, to inform about all developments in new technologies and to create, in the most developed rural area of the country, an important networking point for domestic and international commercial contacts.

At the same time, it hosts interesting informative events on agricultural entrepreneurship, which are organized by primary sector bodies, but also by educational institutions – prominently the University of Thessaly – which attract the interest of professionals in the sector and the general public, both from the local and from the nationwide market.

Agrothessaly is a biannual event that operates in the covered market area of Larissa.

More information here

imagealt
06Mar
New narratives for livestock policy
Webinar

This session, which opens the three-day workshop programme, will highlight a new perspective on extensive livestock systems that embraces ‘uncertainty,’ challenges conventional policy ideas and introduces new thinking on livestock and climate change, biodiversity protection and pastoral development.

The opening talk will be presented by the principal investigator of PASTRES, Professor Ian Scoones, followed by four short presentations on key findings around the themes of Mobility and migration; Land and the environment; Markets and livelihoods; and Social protection and insurance. 4 high-level commentators (speakers tbc) will provide their input followed by an open discussion/Q and A.

imagealt
08Mar
Ways forward for pastoral development and policy
Webinar

In this session, presenters will highlight the policy and practice implications emerging from the discussions at the three-day workshop. These will be discussed by a panel of commentators from different regions of the world, and including policymakers, civil society representatives and experts. The final section of the session will be an opportunity for open discussion/Q and A. Details of speakers coming soon.

imagealt
Effect of soil management and different cover crops on soil, olives and olive oil characteristics
B2B

The fruitful collaboration between the Lebanese Agricultural Research Institute and the Faculty of Agriculture of the Lebanese University (LU) within the LIVINGAGRO Project led to the establishment of a field trial to assess the effect of soil management and different cover crops on soil characteristics, olive production and olive oil characteristics. The experiment was established in November 2020 at the Lebanese Agricultural Research Institute (LARI)-Abdeh station (Akkar, Lebanon).

The main objectives of this trial were:

 • Assessing the effect of soil management and different cover crops on soil characteristics in order to reduce alternate bearing behavior in “Baladi” olive tree, and improve productivity and oil yield and quality.
 • Increasing farmers’ income through multiple cropping.

The experiment consisted of five treatments and six replicates (trees):

 • Faba beans (Vicia faba);
 • Broccoli (Brassica oleracea italica);
 • Mixture Barley (Hordeum vulgare) + Vetch (Vicia sativa);
 • Fertilizers + Herbicide;
 • Spontaneous vegetation.

Preliminary results showed an increase in soil mineral nitrogen and organic matter content only in the Faba beans (Vicia faba) and in the mixture Barley (Hordeum vulgare) + Vetch (Vicia sativa) treatments. In the spontaneous vegetation treatment just an increase in organic matter was observed. In case of broccoli treatment, only slight increase in organic matter was observed possibly due to the fact that the consumable part of the plants were harvested for human consumption and the remaining part was introduced to the soil because of its positive effect against Verticillium disease.

On the other hand, the experiment showed that farmers may increase their income through selling the additional crops such as fresh Faba beans and Broccoli. For instance, an average production of fresh Faba beans can reach about 10 000 Kg/ha sold at a price of 1USD/Kg when harvested at early spring (as in this region, these crops mature very early). Then, the remaining part of the plant should be introduced to the soil. As per broccoli, an average production of 20 000 kg/ha could be reached and sold at a price of 1 USD/kg.

In conclusion, the adoption of cover crops as a soil management practice can be considered as a good practice to improve the soil composition and increase its fertility, especially by increasing the percentage of organic matter and the amount of nitrogen. In addition, this practice can be considered as a feasible way to reach sustainability in many olive orchards on a long-term basis and to increase farmer’s income through the introduction of new crops in their orchards.

 FOR MORE INFORMATION

Dr. Milad EL RIACHY.  Lebanese Agricultural Research Institute (LARI). Department of Olive and Olive Oil. Tal Amara, Bekaa, Lebanon Email: mriachy@lari.gov.lb

imagealt
14Mar
Second B2B event in Jordan on Multifunctional Olive Systems
B2B

Event registration

Click to register:

In-person | Online

Note:
In order to attend to this event, you must be registered on the LivingAgro ICT platform (this website) and logged in: click to LOGIN.

If you do not know if you are registered on the LivingAgro ICT platform or forgot your password, please click recover your password.

You can register on the LivingAgro ICT plaftorm directly on the event registration form (on the pages linked above) by choosing a password.

For questions about registration, please contact: events@livingagrolab.eu


The National Agricultural Research Center (NARC), το Regional Forest Agency for Land and Environment of Sardinia (Fo.Re.S.T.A.S.) and the whole LIVINGAGRO Consortium are pleased to announce the organization of the Second B2B event in Jordan on Multifunctional Olive Systems in Amman – Jordan.

The B2B Event offers a singular opportunity to draw attention to the expanding socioeconomic significance of agroforestry in olive groves, share cutting-edge technology, kick off cross-border collaborations, and identify new business partners for nations in the Mediterranean region. Economic stakeholders, decision-makers, and research stakeholders involved in the olive and olive oil sector are invited to the event.

The initiative is a great opportunity for stakeholders to learn about new advancements in the industry and for innovators to share their most recent agroforestry-related research and trial efforts. The event will emphasize the most practical high-tech solutions to maximize profitability, sustainability, and biodiversity while taking into account limited resources and environmental constraints. It will also identify the challenges that economic stakeholders and operators of the olive oil sector are facing.

The event will feature a distinguished panel of speakers, an open discussion moderated by a facilitator, and the chance for participants to request one-on-one business meetings with innovators and LIVINGAGRO Consortium representatives to ask questions, get clarifications, and suggest holding more in-depth discussions with experts.

Who is it addressed to?

The B2B event is aimed at a wide range of stakeholders, including:

 • Universities and Research Centers;

 • Local governments and government agencies;

 • Farmers, Cooperatives, and Associations;

 • Consultants and private companies.

Why participate?

 • Meet providers of innovative technologies and discover how these can improve agroforestry businesses in olive groves;

 • Enter into contact with potential partners for future cooperation;

 • Establish cross-border contacts for long-term business relationships;

 • Find new partners for research projects.

How to participate?

To attend the event, in presence or online, you must first register using the online form on this page. Please keep in mind that due to limited space for the in-presence participation, we encourage you to complete and submit the form by March 9th, 2023. You will be contacted via email to confirm your attendance.

imagealt
15Mar
Second B2B event in Jordan on Grazed Woodlands
B2B

Event registration

Click to register:

In-person | Online

Note:
In order to attend to this event, you must be registered on the LivingAgro ICT platform (this website) and logged in: click to LOGIN.

If you do not know if you are registered on the LivingAgro ICT platform or forgot your password, please click recover your password.

You can register on the LivingAgro ICT plaftorm directly on the event registration form (on the pages linked above) by choosing a password.

For questions about registration, please contact: events@livingagrolab.eu


The National Agricultural Research Center (NARC), το Regional Forest Agency for Land and Environment of Sardinia (Fo.Re.S.T.A.S.) and the whole LIVINGAGRO Consortium are pleased to announce the organization of the Second B2B event in Jordan on Grazed Woodlands in Amman – Jordan.

The B2B Event offers a singular opportunity to draw attention to the expanding socioeconomic significance of agroforestry in grazed woodlands, share cutting-edge technology, kick off cross-border collaborations, and identify new business partners for nations in the Mediterranean region. Economic stakeholders, decision-makers, and research stakeholders involved in agroforestry are invited to the event.

The initiative is a great opportunity for stakeholders to learn about new advancements in the industry and for innovators to share their most recent agroforestry-related research and trial efforts. The event will emphasize the most practical high-tech solutions to maximize profitability, sustainability, and biodiversity while taking into account limited resources and environmental constraints. It will also identify the challenges that economic stakeholders and operators of the grazed woodlands sector are facing.

The event will feature a distinguished panel of speakers, an open discussion moderated by a facilitator, and the chance for participants to request one-on-one business meetings with innovators and LIVINGAGRO Consortium representatives to ask questions, get clarifications, and suggest holding more in-depth discussions with experts.

Who is it addressed to?

The B2B event is aimed at a wide range of stakeholders, including:

 • Universities and Research Centers

 • Local governments and government agencies

 • Farmers, Cooperatives, and Associations

 • Consultants and private companies

Why participate?

 • Meet providers of innovative technologies and discover how these can improve agroforestry businesses

 • Enter into contact with potential partners for future cooperation

 • Establish cross-border contacts for long-term business relationships

 • Find new partners for research projects

How to participate?

To attend the event, in presence or online, you must first register using the online form on this page. Please keep in mind that due to limited space for the in-presence participation, we encourage you to complete and submit the form by March 10th, 2023. You will be contacted via email to confirm your attendance.

imagealt
30Mar
3RD ITALIAN NATIONAL CONFERENCE ON AGROECOLOGY
Αλληλεπίδραση

The third Agroecology Congress organised by the Italian Agroecology Association – AIDA, in collaboration with the Cambiamo Agricoltura Coalition, will take place in Rome.

The program is composed of two days of presentations and debates on the themes of European strategies in relation to agroecology and a one- day visit to an agroecological farm.

 

imagealt
16Nov
AGROECOLOGY EUROPE FORUM 2023
Αλληλεπίδραση

The Agroecology Europe Forum is a 3-day in-person event gathering people from all over Europe and beyond to meet in dialogue and discuss some of the most pressing issues and present solutions for today’s food systems.

By bringing together a variety of stakeholders from various movements and territories, we aim to create synergies that set an exemplary model for facilitating the transition to agroecology in Europe, while acknowledging the global reach of the movement. Local solutions supported by favorable policies, tailored to the diverse climatic, socio-economic and cultural realities of the European continent can bring about a more climate resilient, biodiverse Europe, with environmental and social justice at its heart.

By organising the next Agroecology Europe Forum in Hungary between 16-18th November 2023, we wish to draw the attention to the agroecological richness of the Central Eastern European region and create stronger alliances between the different actors involved in science, practice and movement.

More information here

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ελληνικά